About

Welcome to Thai Sausage Casings

  •               บริษัท เจียงเอเจ้น จำกัด  เป็นผู้จำหน่ายไส้หมูหมักเกลือ ไส้แกะหมักเกลือ และไส้เทียมคอลลาเจนโดยตรงจากโรงงาน จัดตั้งสำนักงานอยู่ที่ไทยเพื่อสะดวกในการจัดจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรง สินค้าจำหน่ายของทางบริษัทฯ เรามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด สินค้าผลิตได้ขนาดมาตรฐาน บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ


100-3.png

Our Specialties

ขบวนการผลิต
ขบวนการผลิต
ขบวนการผลิตสินค้าได้มาตรฐาน มีโรงงานที่สะอาด ควบคุมอุณหภูมิสินค้า
ความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือ
จัดตั้งบริษัทมากกว่า 5 ปี
สินค้านำเข้า
สินค้านำเข้า
เรานำเข้าสินค้าโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
100-3.png
มีจุดกระจายสินค้า
มีจุดกระจายสินค้า
มีสถานที่กักเก็บสินค้า เพื่อกระจายสู้ท้องตลาดได้ทั่วถึง
บริการหลังการขาย
บริการหลังการขาย
มีบริการลูกค้าสัมพันธ์หรือบริการหลังการขาย (รับเปลี่ยนสินค้า)
ส่งสินค้าทั่วประเทศ
ส่งสินค้าทั่วประเทศ
มีขนส่งเพื่อกระจายสินค้า ทั่วประเทศ
100-3.png
© Copyright By Thai sausage casings